Omgeving

De omgeving van de Ulesprong is ontstaan door vervening. Het nabij gelegen natuurgebied De Deelen is hiervan een mooi voorbeeld. Hier wordt tot op de dag van vandaag nog turf gewonnen, nu voor tuinturf.

De Ulesprong ligt in een wijd vertakt net van wandel- en fietsroutes. Een
wandel- en fietsroute voert langs Skoalle de Ulesprong naar de iets verder gelegen molen. Bij de molen was destijds een veerbootje voor de voetgangers èn de schoolkinderen, nu is het een zelfbedieningspontje.

SdU de deelenSdU sichtneiwesten

In de naaste omgeving van Skoalle de Ulesprong zijn:

  • de kaasboerderijen De Deelen en De Gelder
  • een beeldentuin en galerie La Lanka
  • een klassiek pompgemaal Het Sudergemaal
  • de oude theeschenkerij Ûlesprong op de vroegere sluis

In Nijbeets is het veenderijmuseum Het Damshûs. In Gorredijk geeft het Streekmuseum Opsterland veel infor
matie over de geschiedenis van deze soms roerige streek. Niet voor niets ligt Skoalle de Ulesprong aan de cultuur- en natuurroute It Domela’s paad.

In de wijdere omgeving liggen de bossen van Beetsterzwaag, de heide van Lippenhuizen, de Oude Venen bij Earnewâld èn….. het museum Belvédère voor moderne kunst bij Oranjewoud. Met de auto liggen Gorredijk, Drachten en Heerenveen op een kwartier, Leeuwarden en Groningen op ongeveer een halfuur.